Online dating hafu samband gps dating app iphone deutschland

Rated 3.94/5 based on 754 customer reviews

Så kunde till exempel infektioner av stafylokocker lindras eller motverkas med hjälp av en salva, som innehöll lök, vitlök, oxgalla, vin och det kopparsalt som uppstod, då medeltida vin, som ju var acidrikt, upphettades i kopparkärl.

Och då ett glödgat järn stacks ner i ättiksyra, bildades en järnförening, som kunde tas upp av kroppen och därigenom motverka järnbrist och sjukdomar orsakade av järnbrist.

Den rika litteraturen av anglosaxiska läkeböcker gör det möjligt att urskilja tre nivåer inom medicinen.

situne dei Årsskrift för Sigtunaforskning 2010 In honorem Sten Tesch English Summaries Redaktion: Rune Edberg och Anders Wikström Engelsk översättning och språkgranskning: Christina Reid Utgiven av Sigtuna Museum ISSN S I T U N E D E I 2010 Sårfeberbenet från Sigtuna Helmer Gustavson Never suppose your ancestors to be less intelligent than yourself. Hittills har senmedeltida skriftliga källor som läke- och örtaböcker jämte en del andra texter som t. handskrifter som har hört till Vadstena kloster, exempelvis Glossarium botanicum med främst latinska namn på medicinalväxter, legat till grund för vår kunskap om sjukdomar och deras bot under äldsta tid.

Cameron, Anglo-Saxon Medicine 1993 Vad man under nordisk forntid och äldre medeltid hade för kunskap om sjukdomar, vem som kunde bota dem och vilka mediciner och andra hjälpmedel som man hade tillhands och kunde använda, om det är vår kunskap mycket begränsad.

Magin omfattades både av lekmän och lärda och såväl av dem med hög som låg social ställning. medicinska tillämpningar och i religiös och världslig litteratur.

Studiet av medeltida magi är därför i hög grad ett studium av de tankesystem som definierade 62 S Å R F E B E R B E N E T F R Å N S I G T U N A magin och av systemens förändringar, som ju innebar att begreppet magi successivt förändrades.

Leave a Reply